Zachęcamy wszystkich z poczuciem humoru do udziału w naszym nieustającym konkursie pt. MEMografia. Konkurs będzie się odbywał cyklicznie co miesiąc i ten MEM który w danym miesiącu otrzyma najwyższe notowania czyli likes na FB otrzyma od nas nagrodę.

Zliczanie głosów będzie następowało ostatniego dnia miesiąca o godzinie 2400. Dnia następnego ok. godziny 1200 podamy wyniki i ustalimy sposób odebrania nagrody. A jakie nagrody? Proszę kliknąć na zakładkę KONKURSY

Oprócz co miesięcznych nagród zamierzamy wprowadzić dodatkowo konkursy kwartalne i roczne, w których to będą brać udział Memy uprzednio zamieszczone w danym przedziale czasowym. .

Aby uczestniczyć w naszym konkursie należy:

1. Wykonać MEMa lub kilka.

Tematyka i technika dowolna. Prosimy o uszanowanie naszej polskiej mowy - wulgaryzmy nie będą tolerowane.  Unikać skojarzeń z pewnymi zwierzętami, które w naszej kulturze mają niestety bardzo negatywne skojarzenia. Można krytykować, ale nie wolno obrażać. Proszę się wykazać inwencją i poczuciem humoru. Jeśli polityk nie boi się twojej kartki wyborczej, to niech ma pietra na widok Twojego Mema.

2. Wykonane przez siebie dzieło, które nie może być już zamieszczone uprzednio na innym źródle, proszę przesłać na adres: mem@glosgdyni.pl 

3. Po dokonaniu przez nas weryfikacji - zostanie zamieszczony na FB Głos Gdyni

4. A teraz to już Twoja sprawa i Twoich znajomych.

5. Powodzenia