Zamknij

Promuj to ogłoszenie

Unijna dotacja na biznes!!!!

Data dodania: 2018-05-16 00:01:47ID: 43

603Pokaż numerkarolina.konarska@icvc.eu

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!
- dotacje w wysokości max. 25 tys. zł
- dodatkowo od 6-12 mies. prowadzenia działalności wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł miesięcznie

Kryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)
- os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy (max 6 miesięcy wstecz)
- os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy (max 6 miesięcy wstecz)
- osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy (również umowy zlecenie oraz o dzieło)

Kryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )
- os. poniżej 30 lat
- os. powyżej 50 lat
- os. o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie najwyżej średnie lub techniczne )
- os. z niepełnosprawnością
- kobiety

Kryterium 3:
- miejce zamieszkania w jednym z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot.

Łącznie należy spełniać po jednym z każdego z kryteriów.

Zgłoszenie tytułem : Dotacja
należy kierować drogą mailową na adres: [email protected]
w treści prosimy podać:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- które kryteria dostępu są spełnione

Lub osobiście pod adresem:
Biuro Projektu
Legionów 112/5E
81-472 Gdynia

„Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
© glosgdyni.pl | Prawa zastrzeżone