Zamknij
REKLAMA

Epidemia antyszczepionkowej głupoty!

17:41, 03.10.2018 | C.M
REKLAMA
fot. Razem

Dzisiaj ma się odbyć I czytanie Obywatelskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - czyli budzenie antyszczepionkowej paniki - mówiła pod Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Aleksandra Kulma, jedynka Partii Razem do Sejmiku z okręgu obejmującego miasto Gdańsk.


Projekt dotyczy likwidacji obowiązku szczepień ochronnych oraz pozostawienia obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - to jest tak jakby mieć wybór między odrą a krztuścem.

Nie ma żadnego dowodu naukowego na to, że dobrowolność szczepień wpływa pozytywnie na zdrowie w populacji - co więcej, czekanie na epidemię jest działaniem szczególnie nieetycznym. Należy pamiętać, że negatywne skutki szczepienia są nieporównanie mniejsze niż skutki chorób u osób niezaszczepionych według kalendarza szczepień obowiązkowych - dodała Kulma

Wszystkie preparaty dopuszczone do obrotu na terenie Polski przeszły rygorystyczne badania kliniczne, a następnie zostały zarejestrowane przez odpowiednie instytucje. Do czasu wprowadzenia powszechnych szczepień ochronnych choroby zakaźne wieku dziecięcego były czynnikiem selekcji naturalnej -  choroby zakaźne dziesiątkowały ludzkość, szczególnie wysoki poziom śmiertelności zanotowano wśród (dzieci, noworodków) czyli osobników z jeszcze słabą odpornością. Szczepienia oraz dogłębna wiedza medyczna zmieniły te bezwzględne prawa ewolucji, umożliwiając jednostkom słabszym przeżycie - podkreślała Aleksandra Kulma.

Szymon Andrzejewski (jedynka KW Razem z okręgu 5 - powiaty kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski i tczewski) - Partia Razem ma konkretne postulaty dotyczące szczepień oraz polityki zdrowotnej na poziomie województwa. Stawiamy na pełną refundacja szczepień i rzetelną edukację w tym zakresie. Stoimy na stanowisku, że samorząd powinien refundować wszystkie szczepienia objęte kalendarzem, łącznie ze szczepieniami zalecanymi (np. przeciw HPV i grypie).

W przypadku szczepień nieobowiązkowych wprowadzimy system nagradzania za udział w programie, skierowany do grup ryzyka: dzieci i osób starszych.

Zasada: „lepiej zapobiegać niż leczyć" nadal nie traci na wartości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilkudziesięciu lat propaguje koncepcję zakładającą, że profilaktyka ma większy wpływ na stan zdrowia i długość życia ludności niż leczenie medyczne. Profilaktyka jest też znacznie tańsza niż skutki ekonomiczne i społeczne, jakie poniosłoby państwo w przypadku wystąpienia epidemii, choćby na skalę lokalną.

Po pierwsze nie mamy kontroli nad transmisją patogenów i postulowany argument nie odnosi się do tego czy szczepieniom mają zostać poddane tylko osoby z ogniska/epidemii czy wszyscy. Decyzja o podjęciu szczepień może nie zostać podjęta na czas i wówczas zarówno wzrastają koszty leczenia skutków chorób wynikających z nieszczepienia jak i istnieje ryzyko braku hospitalizacji osób z ogniska/epidemii z uwagi na brak wyspecjalizowanych oddziałów/szpitali zakaźnych - zakończył Andrzejewski.

Krzysztof Adamski

 

[ZT]2100[/ZT]

[ZT]2094[/ZT]

[ZT]2071[/ZT]

[ALERT]1538581642177[/ALERT]


 

(C.M)
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
REKLAMA
© glosgdyni.pl | Prawa zastrzeżone