Zamknij
REKLAMA

Zgłoś kandydatów na Polski Produkt Przyszłości

19:55, 25.09.2018 | C.M
REKLAMA
Skomentuj

Do 5 października można zgłaszać kandydatów do nagrody Polski Produkt Przyszłości w XXI konkursie prowadzonym przez PARP i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nagrodą jest grant w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W jego dwudziestoletniej historii zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 53 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect oraz jednostki naukowe z najwyższą kategorią naukową A+.

 

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

produkt przyszłości jednostki naukowej,
produkt przyszłości przedsiębiorcy,
produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone, co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

 

Nagrody

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant do 100 tys. zł, wyróżnieni o grant w wysokości 25 tys. zł.

Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:

za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę;
za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Maksymalna intensywność grantu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16.30.

Adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,

z dopiskiem: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień w Konkursie oraz przyznawania nagród w formie grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości znajdują się w regulaminie na stronie Konkursu.

Pytania można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Agencji, w zakładce Infolinia: www.parp.gov.pl/informatorium-parp, telefoniczne: (22) 574 07 07 lub 801 332 202 oraz pisząc na adres e-mail: [email protected]

PARP

[ALERT]1537898194828[/ALERT]

 

(C.M)
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© glosgdyni.pl | Prawa zastrzeżone