Zamknij
REKLAMA

Miej wpływ na zmiany zachodzące w Orłowie i Redłowie

22:10, 09.05.2018 | C.M
REKLAMA
Skomentuj
mat. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Do 15 maja można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów oraz Kasztanowej. 11 maja odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany dotyczyć będą rejonu rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów oraz Kasztanowej.

Z projektem planu można zapoznać się do 15 maja w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru o powierzchni 0,18 ha (na planie oznaczony symbolem 36 U), dla którego obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.

Wykładany do wglądu projekt zmiany planu doprecyzowuje zapis dotyczący dopuszczalnej wysokości zabudowy. W obowiązującym planie miejscowym została ona ustalona w odniesieniu do rzędnych określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której sporządzony został rysunek planu. Na terenie objętym zmianami występuje lokalne obniżenie terenu – wykop. Powoduje to konieczność nieuzasadnionego obniżenia zabudowy w tym miejscu. Korekta zapisów określających dopuszczalną wysokość zabudowy umożliwi racjonalną zabudowę działki.

Jednocześnie prezydent Gdyni zawiadamia, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 maja o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).

Swoje uwagi będzie można składać do 29 maja do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Marta Jaszczerska/UM Gdyni

[ALERT]1525896501909[/ALERT]

 

(C.M)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© glosgdyni.pl | Prawa zastrzeżone