Zamknij

XLIV sesja Rady Miasta

20:05, 28.06.2018 | C.M
REKLAMA
Skomentuj
Czesław Mikołajew

XLIV sesja Rady Miasta Gdyni odbyła się 27 czerwca 2018 roku. Przyjęto na niej uchwały o sporządzeniu zmian w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla terenów II LO umożliwiające budowę nowej hali sportowej oraz niezagospodarowanych terenów przy estakadzie Kwiatkowskiego, a także uchwalono nowe zapisy planów dla okolic przystanku SKM Redłowo. Zwiększono również wysokość budżetów statutowych Rad Dzielnic oraz umożliwiono przyznawanie dotacji na utworzenie ogrodów deszczowych.  
 
Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła Rada Dzielnicy Cisowa oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Przyjęto również sprawozdania z działalności Prezydenta Gdyni za rok 2017, a także sprawozdania finansowego i rocznego wykonania budżetu miasta.

Rada udzieliła prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi absolutorium.

Dofinansowanie na ogrody deszczowe

- W naszym mieście powstają tzw. Ogrody deszczowe. Mają one na celu przechwytywanie wód opadowych i zagospodarowywanie ich na miejscu. Taki ogród powstał już przy Infoboxie, kolejne mają powstać przy domu sąsiedzkim na Oksywiu i na Meksyku – mówi Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Chcemy aby takich ogród powstawało więcej. Zachęcamy do tego osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców. Instytucje te będą mogły wnioskować o dofinansowanie dla takich inwestycji. Dofinansowanie może sięgać nawet 10 tys. zł, a trwałość inwestycji musi wynosić min. 5 lat -podkreśla. Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Nowa hala sportowa na Działkach Leśnych

Radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
 
- Mowa o terenach sportowych II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, przy ul. Wolności. Gdyńskie Centrum Sportu zwróciło się do nas z prośbą o taką zmianę w planie miejscowym, aby móc rozpocząć budowlę hali sportowej z pełnym zapleczem i widownią. Ma służyć nie tylko uczniom, ale również lokalnym mieszkańcom i klubom sportowym – mówi Paweł Brutel, radny miasta Gdyni.
 
- II Liceum Ogólnokształcące potrzebuje takiego obiektu. To ostatnia placówka, która czekała w kolejce po właśnie taką inwestycję – dodaje Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 
Co powstanie na terenach po dawnych Gdyńskich Zakładach Naprawy Samochodów?
 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej.
 
- Obecny plan przewiduje budowę centrum handlowego. Inwestycja nie została rozpoczęta i zmienił się właściciel działki. Zaproponował, że chce w tym miejscu umieścić zabudowę mieszkaniowo-usługową – tłumaczy Paweł Brutel, radny miasta. - Jest to teren dobrze skomunikowany, w sąsiedztwie znajduje się szkoła. To dobre miejsce dla takiej zabudowy – dodaje. Uchwałę przyjęto.
 
Zmiany w sąsiedztwie SKM Redłowo
 
Uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa, czyli w okolicach przystanku SKM Redłowo.
 
- Plan dopuszcza powstanie zabudowy usługowej w okolicach przystanku SKM. Jest to miejsce doskonale skomunikowane, które obecnie nie jest zagospodarowane. Łatwo do niego dojechać z różnych części naszego miasta, a także z innych części naszej aglomeracji - mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.

Plan przewiduje również konieczną przebudowę skrzyżowania al. Zwycięstwa i ul. Stryjskiej. Miasto wykonało kompleksową analizę ruchu aby dostosować układ drogowy pod planowane inwestycje. Wykorzystano nowoczesne narzędzie modelu ruchu, które zostało wypracowane podczas programu CIVITAS [email protected]

Więcej dla dzielnic

Zwiększono wysokość budżetów gdyńskich Rad Dzielnic z obecnych 9,50 na 10,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca. Te środki będą wydatkować Rady Dzielnic, które przeznaczają je na wydarzenia na dzielnicy – festyny, wydarzenia sportowe, warsztaty i szkolenia, a także tworzą małą infrastrukturę oraz mniejsze inwestycje. Za uchwałą zagłosowali wszyscy zgromadzeni radni.

Park Centralny

Uchwalono zmiany w planowanych wydatkach gminy w 2018 roku, w której m.in. przeznaczono 5 mln zł na pierwszy etap budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów. 

Rada Miasta Gdyni przekazała Policji 20 tys. zł. na nagrody za osiągnięcia w służbie dla 14 gdyńskich funkcjonariuszy. Zostaną wręczone podczas święta Policji w sierpniu. Radna Elżbieta Sierżęga została rekomendowana do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji z ramienia Rady Miasta. Natomiast nowy dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Hubert Kołodziejski został wybrany na przedstawiciela miasta w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Zastąpił na tym miejscu ustępującego dyrektora.

Lechosław Dzierżak/ UM Gdyni

(C.M)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© glosgdyni.pl | Prawa zastrzeżone